پایگاه جامع محتوایی اعتکاف
«جامعه ایمانی مشعر» حلقه‌ای دوستانه برای حضور هیأت‌های کشور عزیزمان است که با پیوستن روزافزون هیأت‌های حسینی می‌رود تا محفلی بزرگ برای همدلی و هم‌سویی همه هیأت‌های سراسر کشور باشد. مهم‌ترین تأثیر این جامعه بزرگ ایمانی، ایجاد فرصت‌های یکسان برای تمام هیأت‌ها در سراسر کشور است که امکان پیشرفت کمی و کیفی هم افزایی و نزدیک شدن هر چه بیشتر همه اعضا را برای نیل به جایگاه هیأت تراز انقلاب اسلامی فراهم می‌کند.

نشانی: قم . بلوار امین . کوچه 10 . پلاک 20 . واحد 5 و 6 . جامعه ایمانی مشعر
کد پستی: 15487 – 37113
تلفکس: 51 89 3292 – 025
سامانه پیامک: 30001542 www.1542.org